Praktijk voor levenskunst en mindfulness

Persoonsgerichte teamsupervisie

Teams in de zorg krijgen te maken met veel lijden van anderen. Teamleden hebben elkaar nodig om (h)erkenning te vinden in hoe met dit alles om te gaan. In begeleidingswerk komt  men zichzelf vaak  tegen. Het is fijn als je er dan niet alleen voorstaat. Vergadermomenten laten doorgaans weinig ruimte om dieper in te gaan op het persoonlijke in casuistiek. In supervisie kan ieder teamlid  in teamverband  zijn persoonlijk professioneel functioneren onderzoeken en support krijgen in de moeilijkheden die hij/zij daarin tegenkomt. Verbondenheid, mildheid, geloof in persoonlijke professionele groei, wederzijds vertrouwen en support zijn sleutelwoorden in deze sessies.